Trend Micro

Products in the catalog

Go to the catalog to place online orders.

Go to Catalog

MONT-ийн түншүүдэд зориулсан Trend Micro боломжууд

MONT нь DeepDiscovery төрлийн бүтээгдэхүүний демо тоног төхөөрөмжийг санал болгохоос авхуулаад төслийн бүх шатанд борлуулалтын дэмжлэг үзүүлэх ур чадвар болон арвин туршлагатай.

Борлуулалтын дэмжлэг

 • Бүтээгдэхүүний менежер, техникийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт явуулах.
 • Борлуулалтын скрипт (sales script) бичихэд туслах.

Борлуулалтын өмнөх дэмжлэг

 • Эцсийн хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу тохирох шийдлийг сонгох, техникийн тодорхойлолт гаргах.
 • Хэрэглэгчид зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд мөн бүтээгдэхүүний техникийн тодорхойлолт бичихэд туслах.
 • Захиалагчийн хүсэлтээр туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх, системийг нэвтрүүлэх.

Маркетингийн дэмжлэг

 • Эцсийн хэрэглэгчдэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлэх.
 • Бүтээгдэхүүний талаарх маркетингийн мэдээллээр ханган ажиллах.

Демо-стенд

 • Шийдлүүд болон тэдгээрийн функцүүдтэй танилцуулах, турших, сургалт явуулах бүрэн загвар.
 • • Демо-стенд захиалахын тулд та хүсэлтээ дараах хаягаар илгээнэ үү sales_mn@mont.com

Сургалт

 • Түнш болон эцсийн хэрэглэгчийн ажилтнуудад сургалт ороход туслах.

Танд асуух асуулт байна уу? Бид дуртайяа хариулъя.

 • Trend Micro шийдэлтэй холбоотой асуултаа та дараах хаягаар илгээнэ үү: sales_mn@mont.com
Support Service
Still have questions?