Webinar

Veeam ба өгөгдлийг баталгаатай сэргээх

Registration is closed
23.11.2021, from 15:00 to 16:30 ULAT
Registration is closed
Scroll down
Veeam
About the event

«Veeam ба өгөгдлийг баталгаатай сэргээх» цахим уулзалтад таныг урьж байна.

Уулзалт дээр дараах сэдвүүдийг хамтдаа хэлэлцэх болно:

 1. Яагаад өгөгдлийг сэргээх чухал вэ?
 2. Үндсэн технологиуд:
  • Sure Backup
  • Ransomware-аас хамгаалах
  • SAN техник хангамжийн снэпшоттой хийх интеграц
  • Secure Restore ба Staged Restore
  • Шуурхай сэргээлт
Speakers
Ermilov Sergey
Presale
MONT
Thanks for your interest in the event!

We will contact you soon to confirm your registration

Error

Restart or go to the main page

Support Service
Still have questions?